Musicais

Espectáculos en formato concerto, acompañados de trío de piano, violín e clarinete.

Peer Gynt

A frauta máxica

A caixa de música

Paxaro de lume

Estes espectáculos pódense representar tamén con banda de música ou outras agrupacións musicais aportadas pola entidade contratante.